eco2way

ekologia ma dla nas duże znaczenie

Wiemy, że wpływamy na środowisko naturalne. Jako operator logistyczny stanowimy istotne ogniwo w łańcuchu dostaw całej gospodarki.

Oszczędzając surowce naturalne, w naszym przypadku paliwo, mierząc, raportując i obniżając emisję gazów cieplarnianych, działamy na rzecz wspólnego dobra – przyszłości. Pragniemy bowiem, aby następne pokolenia miały dostęp do tych samych zasobów, z których korzystamy teraz. W ekologiczne inicjatywy włączamy pracowników, dostawców i klientów.

W zakresie ekologii wspieramy także społeczności lokalne.

eco2way

Poznajcie nasze działania ekologiczne:

Od ponad 4 lat prowadzimy w Polsce projekt e-faktura = wyższa kultura, który ma na celu zachęcić naszych klientów oraz dostawców do rezygnacji z papierowej wersji faktury. Każda zgoda na e-fakturę to jedno posadzone drzewo.

Pamiętajmy, że elektroniczne faktury to wiele korzyści:

  • chronimy środowisko (jedna tona papieru produkowana jest z 17 drzew),
  • oszczędzamy czas (faktura jest dostępna niezwłocznie po wystawieniu),
  • eliminujemy ryzyko zagubienia dokumentu,
  • oszczędzamy miejsce i wysiłek pracowników związany z archiwizowaniem.

Pierwsza edycja sadzenia drzew miała miejsce w nadleśnictwie Chojnów. Następnie przenieśliśmy się do Starego Bukowna w woj. Małopolskim. Później, angażując również nie tylko samych pracowników, bo również lokalną społeczność – wspólnie sadziliśmy rośliny w Stanisławowie w woj. Pomorskim. W 2017 roku spotkaliśmy się w Murowanej Goślinie (Wielkopolska), gdzie razem z uczniami pobliskiej szkoły, posadziliśmy 2300 drzew. Do tej pory, w całej Polsce, Grupa Raben posadziła łącznie prawie 10 000 drzew. W całym cyklu życia, drzewa te pomogą zneutralizować ok. 5 000 ton CO2!

Każdego roku stawiamy sobie coraz bardziej ambitne cele w redukcji zużycia paliwa i emisji CO2. W Polsce nieustannie inwestujemy w nowoczesną flotę, która jest bardziej przyjazna dla środowiska. W 2017 roku udział środków transportu z normami spalania EURO 5 oraz EURO 6 wyniósł ponad 50% w stosunku do łącznej liczby pojazdów w dyspozycji Grupy Raben w Polsce.

Biorąc pod uwagę flotę będącą pod bezpośrednią kontrolą spółek Grupy Raben w Polsce to współczynnik udziału środków transportu spełniających normę EURO 5 i EURO 6 już dziś wynosi 100%. Współpracujących z nami przewoźników natomiast zachęcamy cały czas do wymiany taboru na nowszy oferując atrakcyjne plany leasingowe.

Na ilość emisji gazów CO2 ma także wpływ stan załadowania naczepy oraz ilość palet mieszczących się w jednej naczepie. Nasi specjaliści w dziale transportu cały czas pracują nad optymalizacją transportów, celem minimalizacji ilości tras samochodów niezaładowanych. Ich celem jest również właściwy dobór naczepy w zależności od planowanej drogi – dłuższe naczepy umożliwiają załadowanie większej ilości palet, co przy optymalizacji trasy ma wpływ na redukcję emisji CO2 na paletę.

Dodatkowo zakupione w ostatnich latach naczepy double deck pozwalają nam na piętrowe składowanie palet, co z kolei umożliwia przewożenie dwukrotnie więcej i tym samym zmniejszenia emisji CO2 nawet o 50%, w przeliczeniu na paletę. Nieustannie modernizujemy naszą flotę, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku i rosnące wymagania norm środowiskowych.

Ponadto, chcąc zwiększyć efektywność dostaw pod kątem emisji CO2 per paleta, tylko w ostatnich 2 latach zakupiliśmy ponad 100 kontenerów BDF dla różnych spółek Grupy Raben.

Więcej informacji odnośnie emisji CO2w Polsce

Znajdziecie w naszym raporcie społecznym.

czytaj

W Polsce dysponujemy ponad 500 000 m2 powierzchni magazynowych. Posiadamy 53 oddziały. W każdym z nich wprowadzamy standardy, które pomagają chronić środowisko. Należą do nich między innymi większa wysokość składowania towarów, co pozwala umieścić 7-25% więcej palet w jednym miejscu. Przekłada się to na ograniczenie zużycia gazu do ogrzewania, w przeliczeniu na jedną paletę. Zwiększa to również liczbę możliwych do składowania rodzajów towarów oraz znosi limit dopuszczalnego obciążenia ogniowego.

W naszych magazynach stosujemy ponadto LED-owe systemy oświetlenia, automatyczne sterowanie oświetleniem, agregaty prądotwórcze, świetliki zapewniające dostęp do naturalnego światła oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. To wszystko przekłada się na ilość zużywanej energii elektrycznej. Ponadto, w naszych oddziałach prowadzimy politykę segregacji śmieci i dla przykładu w Raben Logistics Polska poziom segregacji odpadów w roku 2017 wyniósł 93%.

Budowane przez nas obiekty magazynowe chronią również lepiej środowisko w sytuacji dużej awarii, np. pożaru, poprzez zatrzymanie wewnątrz magazynu zanieczyszczonych wód po-pożarowych oraz chemikaliów. 

Każdego roku pracujemy również nad obniżeniem ilości zużywanej wody, gazu i prądu. Dokładne statystyki znajdziecie w naszym raporcie społecznym.

Ciekawostkę może również stanowić fakt, że siedziba główna Grupy Raben w Polsce – Tulip House w Robakowie k. Poznania została w całości zaprojektowana z myślą o ekologii. W obiekcie zastosowaliśmy szereg rozwiązań instalacyjnych, które pozwoliły na zmniejszenie zużycia prądu i ciepła. Budynek osiągnął poziom zapotrzebowania na energię pierwotną PE niższy niż wymagania dla budynku referencyjnego o 31,1% i uzyskał tym samym certyfikat Green Building Certificate nadawany przez DNV Business Assurance.

eco2way